“Robert Preston exudes exactly the same artistic feeling that Shu Uemura strives for. Our partnership strengthens the Shu Uemura brand in every way.”

– Sofie Mattsson, Shu Uemura

”Robert Preston står för precis den artistiska känsla som Shu Uemura vill förmedla. Vårt samarbete med honom stärker vårt varumärke på ett mycket positivt sätt.”

– Sofie Mattsson, Shu Uemura